Provozní řád

 1. Každý návštěvník minigolfového hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly hry.
 2. Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří kamenné cesty, které Vás přivedou k další dráze v pořadí.
 3. Vstup do prostoru hřiště je povolen pouze osobám s platnou score kartou.
 4. Dráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v čisté obuvi. Není povolen pohyb v cyklistické obuvi.
 5. Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 10 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.
 6. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a přechodové cesty mezi jamkami.
 7. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.
 8. Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.
 9. Při porušení provozního řádu má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.
 10. Na hřišti je zakázáno kouřit cigarety a používat elektronické cigarety.
 11. Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, povoleno je konzumovat nápoje, které byly zakoupeny v areálu minigolfového hřiště a nejsou ve skle. 
 12. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.
 13. Na dráhy s umělou trávou není dovolen vjezd dětských kočárků.
 14. Na minigolfovém hřišti je zakázán vstup domácích mazlíčků (zejména psů).
 15. Za poškození hole je účtován poplatek 200 Kč. Za zničení dětské hole je účtován poplatek 500 Kč a za zničení hole pro dospělé účtován poplatek 600 Kč.