Pravidla hry

  1. Hřiště tvoří 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Dodržujte pořadí jamek. Jamky jsou propojeny kamennými chodníčky, které Vás navedou k další jamce v pořadí.
  2. Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky je 6 hráčů.
  3. Před hrou obdrží hráči tzv. score kartu, do které si zapisují výsledky na jednotlivých drahách a následně na ní sečtou celkový počet úderů.
  4. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
  5. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí. Začíná hráč číslo jedna a hraje do té doby, dokud nedopraví svůj míček do jamky. Teprve poté následuje hráč číslo dvě.
  6. Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se hráči nepodaří dopravit míček do jamky na šest úderů, zapíše si do tabulky 7.
  7. U každé jamky hra začíná v prostoru před cihlovými mantinely. Zde si hráč může míček libovolně umístit na umělou trávu.
  8. Pokud míček při hře opustí dráhu, je navrácen zpět v místě, ve kterém dráhu opustil. V tomto případě si hráč může posunout míček kolmo od cihlového mantinelu na vzdálenost 15 cm (odpovídá delší straně složené scóre kartě).
  9. Pokud míček skončí u cihlového mantinelu nebo u některé z přírodních překážek (kamenů, palisád), je předkládán kolmo od mantinelu nebo překážky na vzdálenost 15 cm bez ztráty bodu.